Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Małgorzata Stuwe-Kaczmarek zrealizowała projekt inwestycyjny pt.
”Kompleksowa inwestycja szansą na start nowego gabinetu   
  stomatologicznego”.

Projekt obejmował prace adaptacyjne lokalu oraz zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.
Dzięki inwestycji do oferty gabinetu zostały wprowadzone:

1. udoskonalone usługi pod względem technologicznym:
a. stomatologia zachowawcza;
b. endodoncja;
c. chirurgia;
d. protetyka;

2. nowe usługi pod względem technologicznym
a. badania radiologiczne;
b. ozonoterapia;
c. periodontologia.

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
Małgorzata Stuwe-Kaczmarek
ul.Rubież 14B/47
61-612 Poznań
Usługi
Galeria
tel. 508 363 283
Dotacje UE
Kontakt
Jak dotrzeć
Certyfikaty
Strona główna
Parking dostępny przy ul. Rubież
lub przy ul. Naramowickiej
przed kościołem
Godziny przyjęć:

poniedziałek: 14.oo-18.oo
środa:             14.oo-18.oo
piątek:            12.oo-15.oo

Inne terminy
po uzgodnieniu telefonicznym